Nowe rozporządzenie dotyczące ocen wodnoprawnych

Od 28 września br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019r., poz. 1752). Wiąże się to z koniecznością uzyskania oceny wodnoprawnej dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu, niemniej zgodnie z art. 428 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne ( t.j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), dla inwestycji i działań dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie wydaje się oceny wodnoprawnej.

Wniosek o wydanie ww. oceny należy złożyć do właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). Wzór wniosku w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronach internetowych poszczególnych RZGW oraz na stronie głównej Wód Polskich.

Dokument jest dostępny w postaci PDF na stronie: www.prawo.sejm.gov.pl

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001752/O/D20191752.pdf