KR.ROZ.2811.449.2022 "Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Kraków: Kontrola 5-cio letnia stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Drwina Długa"

UWAGA!

Wszystkie dokumenty dot. tego postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13730,Przeglady-budowlane-roczne-i-piecioletnie-oraz-kontrole-okresowe-obiektow-hydrot.html