Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego nr KR.ZOO.5.561.6.2021

 

Dokumenty dot. postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7593,Przetarg-publiczny-na-sprzedaz-surowca-drzewnego.html