W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na wałach przeciwpowodziowych potoku Macocha Łęki w km 0+000-2+481L, 2+481-6+071P, 2+481-5+853L, 0+616-2+481P, 0+000-0+616P, 1+800-3+346P, 1+413-3+013L, 0+000-1+800L, 0+000-1+413P w miejscowości Osiek, gmina Osiek, miejscowości Bielany, Nowa Wieś, Łęki, gmina Kęty. powiat oświęcimski informujemy, że do dnia 10 lipca br. wprowadzamy czasowy (na okres realizacji robót) zakaz poruszania się po wałach (art. 177 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 ustawy Prawo wodne).