PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

Kontrakt 3B.1 

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza 

PZŚ - Raport końcowy (PL, EN) 

RAP - pobierz dokumenty (PL, EN)

Suplement - pobierz dokument (English version↓) 

ERRATA DO PPNiP - pobierz dokument (English version↓) 

Suplement nr 2 do RAP - pobierz dokument (PL↓) 

Suplement no 2 LA&RAP - pobierz dokument (English version↓) 

 

Kontrakt 3A.6

Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.5

Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.4 

Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.3

Odcinek 4  - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.2

Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy obejmującego realizację Kontraktów na roboty:

 • 3A.2/1 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1
 • 3A.2/2 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 2
  Pobierz dokumenty
 • 3A.2/3 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3
  Pobierz dokumenty
 • 3A.2/4 – Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2
  Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.1

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3D.2/1

Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3D.2/2

3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Pobierz dokumenty

 

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

 Kontrakt 3A.6 

Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Pobierz dokumenty (wersja PL i ENG)

Pobierz raport końcowy z realizacji PZŚ (wersja PL i ENG)

 

Kontrakt 3A.5

Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie

Pobierz dokumenty

  

Kontrakt 3A.2

Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy obejmujący realizację Kontraktów na roboty:

 • 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1
 • 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 2

Pobierz dokumenty

 • 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

Pobierz dokumenty (wersja PL i ENG)

 • 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2

Pobierz dokumenty (wersja PL i ENG)

 

Kontrakt 3A.1

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 1, 2 i 3

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.3

Odcinek 4  - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Pobierz dokumenty

Pobierz raport końcowy

 

Kontrakt 3A.4

Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3D.2/1

Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

Pobierz dokumenty

Pobierz raport końcowy

Kontrakt 3D.2/2

Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Pobierz dokumenty