Komunikat
(data publikacji: 21.06.2023)

Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2023 r. aktualizacji uległ Regulamin amatorskiego połowu ryb, Zasady sprzedaży zezwoleń oraz formularz Zezwolenia imiennego.

 

Komunikat
(data publikacji: 12.04.2023)

Prosimy o przemyślane decyzje skutkujące nabyciem uprawnienia z tytułu uprawiania amatorskiego połowu ryb, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2021 poz. 2105) wnioski o zwrot środków nie będą rozpatrywane.

 


Komunikat

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja Rejestru połowu ryb na łowisku Raba nr 2, dołożona została kolumna „REJON POŁOWU”

W kolumnie „REJESTR POŁOWU” należy wpisać

Łowisko Pcim (tj. odcinek rzeki Raby od ujścia potoku Lubienka do mostu w m. Stróża, w rejonie tym obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb, a amatorski połów ryb odbywa się wyłącznie z zastosowaniem sztucznej muchy)

lub

Łowisko Myślenice (tj. odcinek rzeki Raby od mostu w m. Stróża do stopnia zabezpieczającego kolektor ściekowy w m. Myślenice, w rejonie tym amatorski połów ryb odbywa się wyłącznie z zastosowaniem sztucznej przynęty lub przynęt roślinnych.