Przepławki na obszarze RZGW Kraków

Przepławka to konstrukcja, której zadaniem jest umożliwienie migrującym rybom pokonania sztucznej bariery w rzece (np. zapory, jazu, progu itp.).  Zapewnienie drożności dla ryb dwuśrodowiskowych jest jednym z wymogów dobrego stanu wód. Przepławki buduje się w celu ograniczenia negatywnego wpływu człowieka, który swoją działalnością zaburzył funkcjonowanie środowiska naturalnego.

Jedną z cech naturalnego środowiska rzecznego jest brak barier uniemożliwiających migrację organizmów wodnych, ale także hamujących ruch rumowiska. Przegrodzenie rzeki sztucznymi przegrodami zakłóca w istotny sposób możliwość poszukiwania przez ryby pokarmu, kryjówek czy miejsc na tarło, co wpływa na ich liczebność i kondycję, a w skrajnych przypadkach, gdy odcięty zostanie dostęp do tarlisk w górnych częściach rzek, może prowadzić do wyginięcia całych populacji.

W 2022 r. w amerykańskim Richland RZGW w Krakowie przyznano międzynarodową nagrodę Fish Passage. Ta prestiżowa nagroda została przyznana za podjęte w latach 2018-2021 działania związane z przywróceniem ciągłości ekologicznej dwóch rzek w południowej Polsce: Wisłoka i Biała Tarnowska.

 

1. PROJEKT WISŁOKA

Przepławka Mokrzec

Przepławka Mokrzec

 

Przepławka Dębica

Przepławka Dębica

 

Przepławka Gorlice 1

Przepławka Gorlice 1

 

Przepławka Gorlice 2

Przepławka Gorlice 2

 

Przepławka Jedlicze

Przepławka Jedlicze

 

Przepławka Ropica Polska

Przepławka Ropica Polska

 

Przepławka Szczepańcowa

Przepławka Szczepańcowa

 

 2. PROJEKT BIAŁA TARNOWSKA

 

Przepławka Bobowa

Przepławka Bobowa

 

Przepławka Grybów

Przepławka Grybów

 

Przepławka Stróże

Przepławka Stróże

 

3. PROJEKT WISŁA, SOŁA, SKAWA

 

Przepławka Broszkowice

Przepławka Broszkowice

 

Przepławka Dwory

Przepławka Dwory

 

Przepławka Grodzisko

Przepławka Grodzisko

 

Przepławka Podolsze

Przepławka Podolsze

 

Przepławka Bielany

Przepławka Bielany

 

Przepławka Smolice

Przepławka Smolice

 

Przepławka Wadowice

Przepławka Wadowice