PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

Kontrakt 3A.3

Odcinek 4  - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Pobierz dokumenty

 

Kontrakt 3A.1

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Pobierz dokumenty

 

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Kontrakt 3A.3

Odcinek 4  - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko

Pobierz dokumenty