Uprzejmie informujemy o zmianach w ankiecie dot. VI aktualizacji KPOŚK!!!

 

 

kposk2ankieta

 

W związku z planowaną VI aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK) oraz koniecznością dokonania przeglądu i weryfikacji wyznaczonych aglomeracji, KZGW PGW WP opracowało mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez ministra ds. gospodarki wodnej.

Mapa drogowa zawiera szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja i zaplanowane dla niej inwestycje zostały ujęte w aktualizacji. Natomiast Wytyczne zawierają:

- informacje związane z wypełnieniem założeń mających na celu prawidłowe wdrażanie w Polsce dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

- opis kryteriów i założeń dla wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji wraz z parametrami do analizy ekonomicznej opłacalności wykonania inwestycji,

- opis procesu wyznaczania/zmiany/likwidacji aglomeracji wraz z wszystkimi działaniami związanymi z wypełnieniem warunków KPOŚK.

 

ARCHIWUM AKTUALIZACJI KPOŚK

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WytyczneAglomeracje2019.doc)WytyczneAglomeracje2019.doc 576 kB2019-07-22 08:382019-07-22 08:38
Pobierz plik (MapaDrogowaVIAKPOSK.DOC)MapaDrogowaVIAKPOSK.DOC 119 kB2019-07-22 08:382019-07-22 08:38