Zarybienia pstrągiem potokowym

W dniach 12 oraz 19 września 2022 r. wody obwodu rybackiego rzeki Raby nr 2 zostały zarybione dwulatkiem i narybkiem jesiennym pstrąga potokowego w ilościach: 120 kg dwulatka oraz 3 000 szt. narybku jesiennego tego gatunku. Ryby trafiły zarówno do koryta rzeki Raby jak i jej dopływów: Krzczonówki oraz Trzebuńki. Materiał zarybieniowy został wyprodukowany w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.