Zarybienia pstrągiem potokowym

W drugiej połowie września 2022 r. wody obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba zostały zarybione narybkiem jesiennym pstrąga potokowego o łącznej ilości 4 000 szt. Zarybienia miały miejsce w dopływach Skawy powyżej zbiornika: potokach Tarnawka, Paleczka, Jachówka. Materiał zarybieniowy został wyprodukowany w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.

 


Zarybienia sandaczem

W dniu 13 czerwca 2022 r. do wód zbiornika Świnna Poręba trafiło 46 000 sztuk narybku letniego sandacza. Wcześniej dojrzałe płciowo osobniki sandacza zostały odłowione ze zbiornika Świnna Poręba oraz Dobczyce i przewiezione do ośrodka zarybieniowego w Świnnej Porębie w celu przeprowadzenia sztucznego tarła i wstępnego podchowu.

Po udanym podchowie narybek sandacza został przetransportowany z ośrodka zarybieniowego nad zbiornik w specjalnym basenie do przewozu ryb a następnie rozprowadzony z łodzi wzdłuż brzegów zbiornika.

 

zaryb 2022 1zaryb 2022 2

zaryb 2022 3zaryb 2022 4

 


 

 

 

Zarybienia świnką

W drugiej połowie maja część rzeczna obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba zarybiona została wylęgiem żerującym świnki w łącznej ilości 20 000 szt. Zarybienia miały miejsce na rzece Skawie w m. Zembrzyce. Materiał zarybieniowy został wyprodukowany w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.

zaryb 2022 5 zaryb 2022 6 

zaryb 2022 7  zaryb 2022 8

  


 

Zarybienia szczupakiem

W dniu 12 i 15 kwietnia 2022 r. do wód obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba trafiło 520 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka. Wzorem lat poprzednich dojrzałe płciowo szczupaki zostały odłowione ze zbiornika Świnna Poręba i przewiezione do ośrodka zarybieniowego w Świnnej Porębie w celu przeprowadzenia sztucznego tarła i wstępnego podchowu. Po przeprowadzonym tarle wszystkie tarlaki trafiły z powrotem do wody, a wylęg rozprowadzony został wzdłuż brzegów zbiornika.

zarybianie rok 2022m zarybianie rok 2022 2m

zarybianie rok 2022 3m zarybianie rok 2022 5m

zarybianie rok 2022 4m