Zarybienia świnką oraz brzaną

W dniu 28.09.2021 r rzeka Skawa na odcinku Sucha Beskidzka – Zembrzyce (powyżej zapory zbiornika Świnna Poręba) została zarybiona narybkiem jesiennym świnki oraz brzany. Do wód obwodu rybackiego wprowadzono materiał zarybieniowy, pochodzący z naszej hodowli w Świnnej Porębie, w ilości 17 000 sztuk świnki oraz 3 000 sztuk brzany.

Zarybiony odcinek rzeki Skawy w naszym Regulaminie to rejon połowu, gdzie dopuszczalne są przynęty roślinne oraz sztuczna mucha.

 

Zarybienie pstrągiem potokowym

W dniu 22 września 2021 r. wody obwodu rybackiego zarybiono narybkiem jesiennym pstrąga potokowego w ilości 5 000 sztuk. Narybek został rozprowadzony równomiernie w kilku miejscach w dopływach rzeki Skawy powyżej zbiornika. Materiał zarybieniowy został wyhodowany w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.

 

 

Realizując zapisy operatu rybackiego, w kwietniu 2021 obwód rybacki zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2 zarybiono następującymi gatunkami:

 

Zarybienie lipieniem

Rzeka Skawa poniżej zapory zbiornika Świnna Poręba została zarybiona selektem lipienia (o długości do 30 cm) pochodzącym z naszej hodowli w Świnnej Porębie. Rzeka w tym odcinku to rejon wędkarski Skawa I.2, gdzie dopuszczalne są przynęty sztuczne. Obowiązuje tam całkowity zakaz zabierania ryb. Ze względu na fakt, że byt lipienia determinowany jest poprzez reżim hydrologiczny zbiornika, mile widziana będzie każda informacja od Wędkarzy dot. złowienia osobników tego gatunku.

{gallery}krk/zarybienielipieniem{/gallery}

 

 

Zarybienie szczupakiem

Do wód obwodu rybackiego wpuszczono 345 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka. Wylęg rozprowadzony został wzdłuż brzegów zbiornika z łodzi, w rejonie zatoki Jamnik oraz w m. Skawce. Materiał zarybieniowy został wyhodowany w naszym ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.

{gallery}krk/zarybienieszczupakiem{/gallery}