Łowisko wędkarskie „Świnna Poręba” działa w ramach prowadzonej przez Dyrektora RZGW w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2. Obejmuje następujące rejony połowu:

Rejon I – rzeka Skawa i dopływy:

I.1 odcinek rzeki Skawy powyżej zbiornika Świnna Poręba od ujścia Stryszawki do starego mostu drogowego w Zembrzycach – mapka poglądowa [PDF Rejon_I.1]

I.2 – odcinek rzeki Skawy poniżej zbiornika Świnna Poręba od stopnia-bystrze znajdującego się 150 m poniżej mostu drogowego na trasie  Świnna Poręba - Gołębiówka do ujścia Ponikiewki – mapka poglądowa [PDF Rejon_I.2]

I.3 dolny odcinek Paleczki od ujścia potoku Jachówka do mostu drogowego na trasie Zembrzyce-Dąbrówka - mapka poglądowa [PDF Rejon_I.3]

Rejon II – obszar zbiornika wodnego Świnna Poręba - mapka poglądowa [PDF Rejon_II]

  1. Zakaz połowu wzdłuż linii brzegowej zbiornika od Brańkówki (od zatoki ok. 1 km od starej drogi Mucharz – Zagórze) do zapory zbiornika: Mapa_2024_Brankowka_zakaz
  1. Zakaz połowu wzdłuż linii brzegowej od starego mostu drogowego w Zembrzycach na rzece Skawie do mostu kolejowego w Tarnawie Dolnej: Mapa_2024_cofka_zakaz