Komunikat
(data publikacji: 21.06.2023 r.)

Informujemy, że z dniem 21 czerwca 2023 r. aktualizacji uległ Regulamin amatorskiego połowu ryb, Zasady sprzedaży zezwoleń oraz formularz Zezwolenia imiennego.

 

 

Komunikat
(data publikacji: 24.05.2023 r.)

Informujemy, że z dniem 23 maja 2023 r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu amatorskiego połowu ryb. Zmianie uległ punkt 32 Regulaminu odnośnie stosowania zanęt: Ogranicza się stosowanie zanęt na łowisku do ilości 1 kg na wędkarza na jeden dzień. Do przedmiotowego limitu wliczają się wszelkie zanęty wraz z dodatkami pochodzenia mineralnego (np. ziemia, glina) oraz organicznego (np. dżdżownice, larwy ochotki). Ograniczenie stosowania zanęt wędkarskich jest niezależny od jej formy podania i ma zastosowanie również do akcesoriów wędkarskich typu koszyczek czy spirala zanętowa.

 

Komunikat
(data publikacji: 25.04.2023 r.)

 

Prosimy o przemyślane decyzje skutkujące nabyciem uprawnienia z tytułu uprawiania amatorskiego połowu ryb, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2021 poz. 2105) wnioski o zwrot środków nie będą rozpatrywane.

 

 

Komunikat
(data publikacji: 20.04.2022 r.)

Informujemy, że w sytuacji nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb na łowiskach RZGW w Krakowie, np. brak wskazania nazwy łowiska, błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp., środki pieniężne będą zwracane na konto Nadawcy lub odpowiednio na konto placówki pocztowej - w tym przypadku zwracana kwota będzie obciążana opłatą zgodnie z cennikiem placówki.

 

Komunikat
Zbiornik wodny Świnna Poręba – gospodarka rybacka

Gospodarka rybacka w zbiorniku Świnna Poręba determinowana jest przez jego podstawową funkcję tj. zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego dla mieszkańców niżej położonych miejscowości, niemniej jednak wody zbiornika są i będą stanowić środowisko życia ryb, a tym samym miejsce spotkania z wymarzonym trofeum lub też po prostu kontaktu z przyrodą. Dla wszystkich czytelników naszej strony internetowej, którzy oprócz podstawowej informacji nt. zasad połowu ryb na wędkę w wodach zbiornika chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat rybostanu zbiornika, procesów rządzących jego kształtowaniem i prowadzonej gospodarki rybackiej przedstawiamy w syntetycznym skrócie garść informacji. Czytaj więcej...

   

Komunikat
Korekta treści Regulaminu

(data publikacji: 10.01.2022 r.)

Informujemy, że wskutek omyłki pisarskiej w treści punktów 16 oraz 19 Regulaminu amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2 pojawiły się omyłki dotyczące odnośników do innych punktów Regulaminu. Prawidłowa treść przedmiotowych punktów powinna brzmieć:

  1. Wymiary i okresy ochronne gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.203 t.j. z dnia 2018.10.18) – poza przypadkami określonymi w pkt 16 17 niniejszego Regulaminu.

 

  1. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych w pkt 17 18 gatunków nie może przekraczać 5 sztuk w ciągu doby. Dozwolone jest zabranie z łowiska innych nie wymienionych gatunków ryb w ilościach nie przekraczających 3 kg w ciągu doby.

Powyższa omyłka została już skorygowana, a poprawiony Regulamin amatorskiego połowu ryb oraz Zezwolenie imienne znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

 

Komunikat
Sumik karłowaty w zbiorniku Świnna Poręba

(data publikacji: 10.05.2021 r.)

W trakcie prowadzonych odłowów kontrolnych w latach 2014-2015 stwierdzono liczne występowanie sumika karłowatego w wodach rzeki Skawy, zarówno poniżej jak i powyżej zapory Świnna Poręba. Przedostał się on do wód obwodu rybackiego najprawdopodobniej ze zbiorników pożwirowych znajdujących się w czaszy przyszłego zbiornika, użytkowanych przez lokalne koła wędkarskie. Wcześniejsze badania ichtiofauny nie wykazały występowania tego gatunku w Skawie.

Obszar naturalnego występowania tego gatunku to dorzecze Missisipi i Missouriw Ameryce Północnej. W naszym klimacie przeciętnie uzyskuje masę do 0,5 kg, podczas gdy na swoim naturalnym terenie występowania nierzadko dorasta do 3 kg.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2003) zakazuje się wpuszczania sumika karłowatego do łowiska, w którym został złowiony oraz do innych wód. Nie stosuje się dla niego limitów połowowych ani wymiaru czy okresu ochronnego.

Sumik karłowaty konkuruje o pokarm z wieloma gatunkami naszych rodzimych gatunków ryb. Przez żerowanie na ikrze i narybku bezpośrednio przyczynia się do obniżenia liczebności, a nawet całkowitego zaniku innych gatunków ryb. W zbiornikach wodnych może tworzyć stabilne samorozradzające się populacje i po pewnym czasie stać się dominującym gatunkiem.

Sumik karłowaty zadomowił się także w ichtiofaunie zbiornika Świnna Poręba, skąd jest systematycznie odławiany przez uprawnionego do rybactwa.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu tego gatunku (świeży lub mrożony cały) w Punkcie Sprzedaży Ryb przy zbiorniku (Gospodarstwo Rybackie, Świnna Poręba 85), w następujących sortymentach:

Sumik karłowaty (powyżej 25 cm)               6 zł/kg;

Sumik karłowaty (poniżej 25 cm)                1 zł/kg.

Zainteresowanych odsyłamy do kontaktu: tel. 33, 876-14-79; 609-730-650 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga!
Zmiana numeru rachunku bankowego
(data publikacji: 31.07.2020 r.)

 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego. Nowy numer rachunku to: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171 . Wpłaty dokonane do dnia 31 lipca 2020 r. na numer rachunku 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026 zachowują ważność.

W załączniku poniżej znajduje się przykładowy prawidłowo wypełniony druk wpłaty!

Komunikat
(data publikacji: 08.06.2020 r.)

W związku z powrotem zbiornika Świnna Poręba do normalnego stanu piętrzenia, informujemy o zakończeniu obowiązywania odstępstw w zapisach Regulaminu amatorskiego połowu ryb, związanych z obniżonym poziomem wody, w postaci udostępnionego do wędkowania odcinka linii brzegowej w m. Brańkówka od starej drogi Mucharz-Zagórze w kierunku zapory zbiornika (mapka) oraz połowu w okolicach wysp. Z chwilą ogłoszenia tego komunikatu powyższe czasowe odstępstwa tracą moc – obowiązujące stają się zapisy aktualnego regulaminu (Regulamin).

 

Komunikat
(data publikacji: 20.04.2020 r.)

Od 20 kwietnia dozwolone jest przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, czyli również możliwość uprawiania amatorskiego połowu ryb. Pamiętajmy jednak o obowiązujących nadal środkach bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, takich jak zachowanie 2-metrowej odległości od innych osób oraz zasłanianie nosa i ust.

Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 

Komunikat
(data publikacji: 01.04.2020 r.)

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 apelujemy do wszystkich wędkarzy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i stosowanie się do nich. Kierując się troską o zdrowie Wasze i Waszych najbliższych, zwracamy się z gorącą prośbą do wędkarzy o pozostanie w domach i rezygnacje z wypraw wędkarskich w tym czasie. ZOSTAŃMY W DOMU.

 

Komunikat o zmianach w regulaminie amatorskiego połowu ryb - rok 2020
(data publikacji: 27.12.2019 r.)

W roku 2020 w regulaminie amatorskiego połowu wprowadziliśmy na stałe możliwość stosowania przynęt roślinnych na odcinku rzeki Skawy powyżej zbiornika Świnna Poręba od ujścia Stryszawki do starego mostu drogowego w Zembrzycach (odcinek I.1). Inną z wprowadzonych zmian jest nakaz uwolnienia ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż sztuczna przynęta. 

Jednocześnie w związku z obniżonym zwierciadłem wody w zbiorniku Świnna Poręba w dalszym ciągu na czas zaplanowanych prac inwestycyjnych w obrębie zbiornika tj. do I kwartału 2020 r. udostępniony będzie do amatorskiego połowu ryb dodatkowy 1 km odcinka linii brzegowej w m. Brańkówka od starej drogi Mucharz-Zagórze w kierunku zapory zbiornika (mapka). Komunikat o zakończeniu obowiązywania tej zmiany zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej.

Równocześnie pragniemy poinformować o jeszcze jednej sprawie, która jest przedmiotem szczególnego zainteresowania wśród wędkujących. Z uwagi na obecną sytuację na zbiorniku Świnna Poręba związaną z obniżonym zwierciadłem wody tereny w bezpośredniej bliskości „ptasich wysp” nie są pokryte wodą a linia brzegowa jest odsunięta około 150 m od kamiennej podstawy tych wysp. Obecne warunki na łowisku są trudne (zmniejszona powierzchnia połowu) - dlatego nie chcemy jeszcze bardziej ograniczać miejsc do wędkowania (połowy w tej okolicy są dozwolone – nie są to połowy z wysp) a w sytuacji, gdy wytworzyła się dodatkowa linia brzegowa do wędkowania jest to z korzyścią dla wędkarzy. Sytuacja się unormuje, gdy poziom zbiornika powróci do normalnego stanu piętrzenia – początek ponownego napełniania planowany jest na I kwartał 2020 r.

 

Komunikat o sytuacji na zbiorniku
(data publikacji: 27.12.2019 r.)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu trwają prace inwestycyjne związane z zabezpieczeniem osuwisk w m. Ostałowa i Świnna Poręba. Dla osiągnięcie wymaganego dla procesu inwestycyjnego poziomu piętrzenia wody, konieczne jest utrzymywanie niższego poziomu wody w tym zbiorniku - 295,00 m n.p.m. Powierzchnia zalewu przy rzędnej 295,00 m n.p.m. wynosi 435 ha. Powierzchnia zbiornika może się zmieniać w zależności od sytuacji określonych w instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku, która przewiduje pracę zbiornika pomiędzy rzędnymi minimalnego i maksymalnego poziomu piętrzenia.

Ponowne napełnianie zbiornika zaplanowane jest na I kwartał 2020 r., które potrwa aż do osiągnięcia rzędnej normalnego poziomu piętrzenia (npp) 305,50 m n.p.m. Na czas tego procesu wpływ będą mieć warunki atmosferyczne i hydrologiczne na terenie zlewni powyżej tego zbiornika.