Zarybienia pstrągiem potokowym, świnką i brzaną

W połowie września wody rzeki Skawy powyżej zbiornika Świnna Poręba zostały zarybione narybkiem jesiennym trzech gatunków: pstrąga potokowego, świnki i brzany. Do Skawy powyżej Zembrzyc wpuszczono 16200 szt. brzany, 9200 szt. świnki oraz 4100 szt. pstrąga potokowego. Materiał zarybieniowy został wyhodowany w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.

Zarybienia sandaczem

W pierwszej połowie czerwca zbiornik Świnna Poręba po raz kolejny został zarybiony narybkiem letnim sandacza. Do wód zbiornika, w jego płytkie przybrzeżne partie trafiło 50 tys. sztuk narybku letniego tego gatunku. W tegorocznych zarybieniach pomagali nam wędkarze ze Społecznej Straży Rybackiej Mucharz, za co serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że dla ochrony sandacza w łowisku Świnna Poręba gatunek ten ma przedłużony okres bez połowu na wędkę który trwa do 15 czerwca oraz „widełkowy” wymiar ochronny do 50 cm i od 80 cm.

Zarybienia szczupakiem

Wzorem lat poprzednich kontynuowane są zarybienia obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba wylęgiem żerującym szczupaka.

W tym roku do wód obwodu w marcu i kwietniu, trafiło 549 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka. Zarybienia tym gatunkiem są prowadzone przez RZGW w Krakowie od 2007 roku.

Ryby do rozrodu pozyskiwane są ze zbiornika Świnna Poręba za pomocą narzędzi pułapkowych (mieroży), a następnie po przeprowadzeniu wstępnej selekcji pod kątem przydatności do sztucznego tarła, przewożone są do ośrodka zarybieniowego w Świnnej Porębie, gdzie prowadzone są już dalsze prace związane ze sztucznym rozrodem. Po rozpoczęciu pobierania pokarmu, mały wylęg jest już gotowy do zarybienia.

Wylęg transportowany jest na miejsca zarybienia w workach z tlenem, a następnie rozprowadzany wzdłuż brzegów, w zacisznych, płytkich partiach zbiornika. Miejsca wprowadzenia wylęgu są wcześniej starannie wybierane pod kątem zasobności w pokarm.

Tarlaki po przeprowadzonym rozrodzie przewożone są z powrotem do wód zbiornika.

(więcej informacji nt. podejmowanych działań przez PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie w zakresie gospodarki rybackiej dostępnych jest pod linkiem: https://krakow.wody.gov.pl/nasze-dzialania/gospodarstwa-rybackie )