Komunikat nawigacyjny nr 2/2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie informuje, że w dniu 26.01.2020 r. w godz. 12.00–15.00 na wysokości mostu Grunwaldzkiego odbędzie się impreza pn. „Przeciągnij smoka przez Wisłę”, natomiast w dniu 15.03.2020 r. w godz. 12.00–15.00 na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem Rudawy i mostem Grunwaldzkim,
odbędzie się impreza pn. „VI krakowski spływ morsów” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: Wr-523.19.2019.KR z dnia 17 stycznia 2020 r.)

Szlak żeglowny na rzece Wiśle, na wysokości mostu Grunwaldzkiego w km 77+040 – 77+240, w dniu 26.01.2020 r oraz odcinku od km 75+450 (ujście rzeki Rudawy) do km 77+190 (most Grunwaldzki) w dniu 15.03.2020 r.,
na czas przeprowadzenia imprez (w godzinach 12 – 15) zostanie zamknięty.
Organizator ma obowiązek oznakować przedmiotowe odcinki szlaku znakami żeglugowymi A.1 „zakaz przejścia” (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r.) od strony wody górnej i dolnej, na prawym i lewym brzegu. Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści „Obowiązuje w dniu 26.01.2020 r. (lub 15.03.2020)
w godz. 12-15, nie dotyczy jednostek zabezpieczenia ratowniczego WOPR”. Oznakowanie należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/4299444).
W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczeniu imprezy.

 

Komunikat nawigacyjny nr 1/2020

na dzień 09.01.2020 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”
 1. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi.
 1. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 • W związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle wprowadzono do odwołania ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko do maksymalnie 10 śluzowań na dobę. Śluzowania będą się odbywały w wyznaczonych godzinach:

- w górę rzeki – 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00

- w dół rzeki – 9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30

 • W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi,
  a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
 • Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.
 1. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

     W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 1. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.
 1. Od dnia 01.01.2020r. obowiązuje nowy cennik śluzowań. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie internetowej w zakładce: Nasze działania/Zarządzanie korzystaniem z wód/Opłaty za korzystanie z dróg wodnych

 

Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie swoich adresów e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.

Z dniem 1 października 2019 r. zostały wprowadzone nowe przepisy prawa miejscowego tj. Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Poniżej link do strony internetowej, na której zostały zamieszczone odnośniki do poszczególnych elektronicznych dzienników urzędowych, w których zostało opublikowane przedmiotowe Zarządzenie.
Link: http://wroc.uzs.gov.pl/przepisy-prawne/prawo-miejscowe/urzad-zeglugi-srodladowej-we-wroclawiu/

 

    ARCHIWUM