Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie swoich adresów e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 19.08.2019 r. - uruchomienie elastycznego progu piętrzącego w Połańcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 19.08.2019 r. w związku z niskim poziomem wody na Wiśle uruchomiono elastyczny próg piętrzący w km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni Enea w Połańcu. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). 

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 16.08.2019 r. - otwarcie szlaku żeglownego na odcinku od Stopnia Wodnego Kościuszko do Stopnia Wodnego Dąbie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że szlak żeglowny na odcinku od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie otwarty w dniu 16.08.2019 r. od godziny 12:00.

 

Zamknięcie szlaku żeglownego w związku z organizacją ćwiczeń taktyczno – bojowych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rz. Wiśle w dniach 20, 21 i 22 sierpnia 2019 r. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniach 20,21,22.08.2019 r. w godz. 10.00 – 13.00 na odcinku rz. Wisły od km 87+700 do km 88+100 (rejon mostu Wandy w Krakowie), odbędą się ćwiczenia taktyczno – bojowe Państwowej Straży Pożarnej.

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniach 20,21,22.08.2019 r. w godz. 10.00 – 13.00 zostanie zamknięty na odcinku od km 87+700 do km 88+100 (rejon mostu Wandy w Krakowie).

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 16.08.2019 r. - unieruchomienie elastycznego progu piętrzącego w Połańcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 14.08.2019 r. w związku ze wzrostem stanu wody na Wiśle zakończono jego regulowanie elastycznym progiem piętrzącym w km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni Enea w Połańcu. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). 

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 15.08.2019 r. - zamknięcie szlaku żeglownego na odcinku od Stopnia Wodnego Kościuszko do Stopnia Wodnego Dąbie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z powodu awarii na Stopniu Wodnym Dąbie zostaje zamknięty szlak żeglowny na odcinku od km 66+400 (Stopień Wodny Kościuszko) do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) do czasu usunięcia awarii.

 

Częściowe zamknięcie szlaku żeglownego w związku z organizacją regat kajakowych na rz. Wiśle pn. „Błękitna Wstęga Wawelu” oraz „XIV Memoriał Sorego” w dniu 31.08.2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 31.08.2019 r. w godz. 11.00 – 14.00 na odcinku rz. Wisły od km 75+450 (ujście rz. Rudawy) do km 76+450 (most Dębnicki) odbędą się regaty kajakowe pn. „Błękitna Wstęga Wawelu” oraz „XIV Memoriał Sorego” (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: Wr-523.13.2019.KR z dnia 12.08.2019 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 31.08.2019 r. w godz. 11.00 – 14.00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 75+450 (ujście rz. Rudawy) do km 76+450 (most Dębnicki), a pływanie kajakami odbywać się będzie w odległości nie większej niż 40 m wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym.

 

Odwołanie spływu płetwonurków z okazji Jubileuszu 55- lecia Klubu przez Zarząd Akademickiego Klubu Podwodnego Krab AGH w dniu 24.08.2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że planowany na dzień 24.08.2019 r. „spływ płetwonurków z okazji Jubileuszu 55- lecia Klubu KRAB AGH” na rz. Wiśle od km 75+950 do km 78+500, na wniosek Organizatora imprezy, zostaje odwołany. Szlak żeglugowy na przedmiotowym odcinku pozostaje otwarty na całej szerokości.

 

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2019 r. Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek zamknięty dla żeglugi

2. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi. Z przyczyn technicznych otwarte zostało tylko jedno przęsło (lewe) bramy powodziowej i nim będzie odbywać się żegluga w dół i w górę kanału. Powyższe rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe. W przypadku wzrostu przepływów na Wiśle brama powodziowa zostanie zamknięta i kanał ponownie wyłączony z eksploatacji.

3. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”. Śluza Dąbie została otwarta po usunięciu awarii.

W związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle wprowadzono do odwołania ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko do maksymalnie 10 śluzowań na dobę. Śluzowania będą się odbywały w wyznaczonych godzinach:

  • w górę rzeki – 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00
  • w dół rzeki – 9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30

W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

4. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „Utrudnienia w żegludze”.

5. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

6. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

   

ARCHIWUM