Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie swoich adresów e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 11.10.2019 r. - zamknięcie szlaku żeglownego rz. Wisły na odcinku od km 77+200 do km 77+500

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 19.10.2019 r. w godz. 20.30 – 21.00 na odcinku rz. Wisły od km 77+200 do km 77+500 - rejon mostu Grunwaldzkiego odbędzie się impreza związana z jubileuszem 100-lecia AGH w Krakowie (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: Wr-523.17.2019.KR z dnia 11października 2019 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 19.10.2019 r. w godz. 20.30 – 21.00 zostanie zamknięty na odcinku od km 77+200 do km 77+500 (rejon mostu Grunwaldzkiego).

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 11.10.2019 r. - zamknięcie szlaku żeglownego rz. Wisły na odcinku od km 223+550 do km 223+650

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z remontem progu piętrzącego w km 223+635 rzeki Wisły, w dniach 14-25.10.2019 r. zostanie zamknięty szlak żeglugowy na odcinku od km 223+550 do km 223+650. W km 223+610 przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. zostanie w poprzek rzeki rozciągnięta lina stalowa.

 

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r.

Z dniem 1 października 2019 r. zostały wprowadzone nowe przepisy prawa miejscowego tj. Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Poniżej link do strony internetowej, na której zostały zamieszczone odnośniki do poszczególnych elektronicznych dzienników urzędowych, w których zostało opublikowane przedmiotowe Zarządzenie.
Link: http://wroc.uzs.gov.pl/przepisy-prawne/prawo-miejscowe/urzad-zeglugi-srodladowej-we-wroclawiu/

 

Komunikat nawigacyjny nr 10 na dzień 07.10.2019 r. - Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce "utrudnienia w żegludze"

2. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi. Z przyczyn technicznych otwarte zostało tylko jedno przęsło (lewe) bramy powodziowej i nim będzie odbywać się żegluga w dół i w górę kanału. Powyższe rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe. W przypadku wzrostu przepływów na Wiśle brama powodziowa zostanie zamknięta i kanał ponownie wyłączony z eksploatacji.

3. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle wprowadzono do odwołania ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko do maksymalnie 10 śluzowań na dobę. Śluzowania będą się odbywały w wyznaczonych godzinach:

  • w górę rzeki – 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00
  • w dół rzeki – 9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30

W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Odcinek rzeki Wisły pomiędzy stopniami wodnymi Dąbie i Kościuszko jest otwarty również dla żeglugi nocnej. Warunkiem uprawiania żeglugi w godzinach nocnych jest właściwe wyposażenie i przystosowanie jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „Utrudnienia w żegludze”.

5. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

6. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ

    

ARCHIWUM