Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie swoich adresów e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Armatorzy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem komunikatów nawigacyjnych dotyczących śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły za pomocą poczty elektronicznej, proszeni są o przesłanie swoich adresów e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 13.09.2019 r. - uruchomienie elastycznego progu piętrzącego w Połańcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 13.09.2019 r. o godz. 12 został uruchomiony elastyczny próg piętrzący w km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni Enea w Połańcu. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66)

 

Komunikat nawigacyjny z dnia 11.09.2019 r. - unieruchomienie elastycznego progu piętrzącego w Połańcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 10.09.2019 r. o godz. 20 w związku ze wzrostem stanu wody na Wiśle zakończono jego regulowanie elastycznym progiem piętrzącym w km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni Enea w Połańcu. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

  

Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 10.09.2019 r. - Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. Rzeka Wisła od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 2,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce "utrudnienia w żegludze"

2. Kanał Łączański - odcinek otwarty dla żeglugi. Z przyczyn technicznych otwarte zostało tylko jedno przęsło (lewe) bramy powodziowej i nim będzie odbywać się żegluga w dół i w górę kanału. Powyższe rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe. W przypadku wzrostu przepływów na Wiśle brama powodziowa zostanie zamknięta i kanał ponownie wyłączony z eksploatacji.

3. Rzeka Wisła od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W związku z niskimi przepływami w rzece Wiśle wprowadzono do odwołania ograniczenie ilości śluzowań na stopniu wodnym Kościuszko do maksymalnie 10 śluzowań na dobę. Śluzowania będą się odbywały w wyznaczonych godzinach:

  • w górę rzeki – 8:00, 11:15, 14:00, 16:40, 18:00
  • w dół rzeki – 9:30, 13:00, 15:30, 18:30, 19:30

W km 79+000 do km 79+600 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

4. Rzeka Wisła od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „Utrudnienia w żegludze”.

5. Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km 223+650 rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

6. Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Dąbie odbywają się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ

  

Częściowe zamknięcie szlaku żeglownego w związku z organizacją turystycznej imprezy kajakowej przez Klub Kajakowy „Na Fali” w dniu 21.09.2019 r. w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 21.09.2019 r. w godz. 10:00 – 15:00na odcinku rz. Wisły od km 87+500 do km 89+500, w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski odbędzie się turystyczna impreza kajakowa (na podstawie zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie znak: Wr-523.14.2019.KR z dnia 28.08.2019 r.).

Szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu 21.09.2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 87+500 do km 89+500, a pływanie kajakami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rz. Wisły, w odległości nie większej niż 40 m od tego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym.

 

ARCHIWUM