Ponad 500 worków śmieci zebranych zostało w kolejnej już akcji sprzątania terenów wokół zbiorników wodnych. Tym razem sprzątano tereny zbiorników: Dobczyckiego, Świnnej Poręby i Chańczy. 

2. SwinnaSprzątanie zbiornika Świnna Poręba

Ponad 100 wolontariuszy posprzątało w minione piątek i sobotę brzegi zbiorników: Dobczyckiego, Świnnej Poręby i Chańczy. W sumie zebrano tam ponad 500 worków śmieci. Tym razem do akcji czynnie włączyli się samorządowcy gmin Stryszów i Mucharz, Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu, Mucharski Klub Żeglarski „Jaszczur”, Zakład Karny w Wadowicach, Wodociągi Miasta Krakowa oraz mieszkańcy.

 

Posprzątanych zostało kilkanaście najbardziej zanieczyszczonych odcinków wzdłuż zbiorników. Z brzegów oraz z wody uprzątnięto ogromne ilości plastików, szkła, opakowań po jedzeniu, kosmetykach czy środkach ochrony roślin, a także odpady wielkogabarytowe. Największa ilość śmieci zebrana została z terenu zbiornika Świnna Poręba.

4. ŚwinnaZbiornik Świnna Poręba

6. Dobczyce
Nasi wolontariusze nad brzegiem zbiornika Dobczyckiego

7. Chańcza
Ekipa Wód Polskich sprzątająca Zbiornik Chańcza

Wody Polskie przez cały rok angażują swoje jednostki z terenu całej Polski do organizacji i uczestnictwa w akcjach sprzątania rzek i zbiorników wodnych. Dbanie o czystość i porządek na obszarach zbiorników wodnych, brzegów rzek, potoków oraz w ich okolicach, powinno być priorytetem dla nas wszystkich! Wszak, są to tereny cenne pod względem walorów turystycznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych. 

Niezmiennie przypominamy i apelujemy #SzanujWodę, bo #WodyToNieŚmietnik, a uczestnikom akcji - serdecznie dziękujemy!!