Zakończyły się prace konserwacyjne czaszy Zbiornika Tresna w rejonie Pompowni nr 1 i nr 2. Roboty polegały na wycince zakrzaczeń na powierzchni 1,5 ha, oczyszczeniu terenów przyległych, a także kompleksowym czyszczeniu bulwarów zlokalizowanych wzdłuż zapór bocznych, pomiędzy mostami na rzece Sole. Dodatkowo, podczas wykonywanych prac, zebrano i usunięto 30 worków śmieci pozostawionych przez użytkowników bulwarów oraz ścieżki rowerowej.

20191211 135252

Bulwary zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta Żywiec.  Jest to miejsce szczególnie często odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale stanowi również dużą atrakcję turystyczną. Dzięki wykonanym pracom, prócz poprawy warunków hydrologicznych zbiornika, pracownicy Wód Polskich zadbali również o walory krajobrazowe oraz turystyczne tego miejsca.

Wszystkie prace wykonano w ramach realizowanego zadania pn. "Wycinka zakrzaczeń i drzew na terenie działania ZZ Żywiec - konserwacja czaszy Zbiornika Tresna w rejonie Pompowni nr 1 i nr 2". Łączny koszt prac wyniósł ponad 117 tys. zł.