Ponad 600 osób uczestniczyło w miniony weekend w edukacyjnych rejsach statkiem po Zbiorniku Dobczyckim. Rejsy zostały zorganizowane przez PGW Wody Polskie  - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Wodociągi Miasta Krakowa oraz Gminę Dobczyce.
 
W sobotę i niedzielę odbyło się 12 rejsów po Zbiorniku  Dobczyckim, w których wzięło udział ponad 600 osób. Trasa prowadziła wzdłuż strefy ochronnej zbiornika w kierunku ujęcia. W trakcie wycieczki, jak na lekcję edukacyjną przystało, pasażerowie poznali historię zbiornika, jego funkcję w regionie. Dowiedzieli się, czym jest proces uzdatniania wody, jaką funkcję pełni zapora oraz elektrownia wodna znajdująca się pod nią.

Ciekawym punktem na mapie zbiornika jest również gospodarstwo rybackie zarządzane przez Wody Polskie. Racjonalna gospodarka rybacka prowadzona na Zbiorniku Dobczyckim, która polega na odłowach ryb roślinożernych przy jednoczesnym zarybianiu rybami drapieżnymi,  przyczynia się do poprawy jakości wody pitnej w zbiorniku.

Decyzja o budowie Zbiornika Dobczyckiego została podjęta w 1970 roku. W latach 1972-1974 wykonano projekt techniczny, a w 1974 roku rozpoczęto budowę zapory. Ostatecznie zalew został oddany do użytku w 1986 r. Zbiornik jest źródłem wody dla Krakowa i Dobczyc, ale pełni również funkcję przeciwpowodziową. Jego powierzchnia to ok. 1065 ha. Zapora mierzy 617 m długości, 30 m wysokości i 8,5 m szerokości. Zbiornik gromadzi około 127 mln m3 wody, a jego głębokość sięga do 30 m.
 

Uczestnikom, współorganizatorom,  dziękujemy!

Zapraszamy, już wkrótce, na kolejne rejsy po Zbiorniku!

 

IMG 20190713 120217kart blue boat 194094

1024710241

1024310239
                                                                                                                                                                       Fot. Wodociągi Miasta Krakowa